29ste editie 1992 - 2021

Total Health Academy


Mensen breed en diepgaand te informeren

Missie
De kwaliteit van leven van mensen op een ontspannen, professionele, prettige en duurzame wijze bevorderen waarbij vitaliteit, gezondheid en fit blijven hoog in ons vaandel staan.

Visie
Total Health streeft ernaar om mensen breed en diepgaand te informeren, te voorzien van handvatten die op een kwalitatief hoog niveau liggen om de missie te kunnen vervullen. Daarbij staat het holistische principe van de mens centraal.

Total Health slaat een brug tussen de authentieke Chinese en de moderne Westerse filosofieën en de daarbij behorende passende therapievormen en streeft ernaar daar waar mogelijk dit te combineren tot een werkbaar geheel.

Deze unieke werkwijze zorgt voor een dieper inzicht op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied en geeft  een enorme uitbreiding aan effectieve behandelmogelijkheden voor nu en in de toekomst.

Total Health heeft daarbij de visie dat mensen worden opgeleid en begeleid om te kunnen werken  vanuit passie, bezieling en hun innerlijke drive.

Total Health heeft op basis van deze missie en visie een unieke leer- & werkmethode ontwikkeld waarbij op basis van theorie en praktijk een andere kijk op gezondheid gaat ontstaan en innerlijke rust en het geluksgevoel zal toenemen.