29ste editie 1992 - 2022

Lifes Tree


Positieve beïnvloeding van lichaamsfuncties

De naam Lifes Tree komt van de boom van het leven. Je zou de amuletten kunnen zien als de bladeren van de boom van het leven. Met deze bladeren kan je je eigen bewustzijn en gezondheid helpen vergroten.

Lifes Tree presenteert zich met amuletten en o.a. schaaltjes met therapeutische werking.
Het symbool van the flower of life is, energetisch gezien, de beweging van een energetisch wezen naar een stoffelijk wezen. Vandaar de verbinding met het universum.

Het Life Leaf Amulet is te beschouwen als een stemvork, die staat afgesteld op een frequentie in je lichaam. Iedere functie van je lichaam heeft een eigen frequentie, maar wanneer je ziek bent, hebben bepaalde functies een afwijkende frequentie. Als je nu een stemvork, die wel de juiste frequentie heeft in de buurt van je lichaam houdt, gaan beide gelijk trillen en past de functie in het lichaam zichzelf aan. Na een tijdje weet het lichaam weer welke frequentie de juiste is en kan het weer zelf.