29ste editie 1992 - 2022

FAGT


FAGT: Dé multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionele CAM-therapeuten

BELANGENBEHARTIGER VOOR ALLE PROFESSIONELE CAM THERAPEUTEN

De FAGT is een multidisciplinaire beroepsvereniging die zich sinds 1994 inzet voor de CAM-therapeuten van Nederland en hun cliënten. Als multidisciplinaire beroepsvereniging hebben we meerdere disciplines (beroepen) onder één dak. Veel therapeuten zijn zelfs meervoudig opgeleid en zijn ware allrounders of specialisten in hun vakgebied(en).

Als multidisciplinair therapeut ben jij dus thuis bij de FAGT.

Een vereniging waar therapeuten van elkaar leren en groeien doordat zij elkaar ontmoeten, samen in intervisie groepen zitten en een breed aanbod aan bijscholingen krijgen. Wij zorgen voor elkaar.

Als FAGT werken wij hard om de belangen van onze therapeuten zo goed mogelijk te behartigen. Om te luisteren, ondersteuning te bieden, oplossingen te zoeken en te zorgen dat alles tot in de puntjes is geregeld. Van bijscholingen tot visitatie, van verzekeringen tot WWKGZ.

Bij de FAGT kun je er van op aan dat jij als therapeut hierdoor vrij bent om je met hart en ziel in te kunnen zetten voor jouw cliënt.

FAGT-doelstellingen

  • werken aan professionele CAM-praktijken, onder ander door professionele visitatie en een bruikbaar rapport voor je praktijk
  • een gezonde toekomst voor het CAM-werkveld, met HBO-geschoolde professionele therapeuten die een goed netwerk hebben
  • volledig informeren van leden over alle ontwikkelingen in het werkveld en de bijbehorende regelgeving door overheid en zorgverzekeraars
  • steunen van de leden om aan bestaande en nieuwe eisen te voldoen
  • onderhouden van contacten met overheidsorganisaties/zorgverzekeraars
  • 2 keer per jaar organiseren van vergaderingen en seminars met leden en wetenschappers, waarbij kennis wordt gedeeld
  • uitwisseling tussen alle leden door o.a. prettige en goedbezochte ledenvergaderingen en FB-pagina
  • bevorderen van scholing en intervisie

De behandelingen door FAGT therapeuten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

De FAGT staat open voor CAM-therapeuten van alle disciplines. De toelatingseisen staan beschreven op de website: www.fagt.org.