29ste editie 1992 - 2022

Academie Antropodynamica


Doorbraak psychologische en spirituele begeleiding

Academie Antropodynamica o.l.v. Gerard Röling doceert Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie gebaseerd op Vedische Handanalyse en Westerse filosofische, spirituele en therapeutische inzichten. Het systeem Antropodynamica betekent een doorbraak op het gebied van psychologische en spirituele begeleiding en healing van de mens. De kerngedachte van dit systeem is dat al het lijden veroorzaakt wordt door onwetendheid (AVIDYA). Elk kenmerk in de hand is het gevolg van een ervaring waarvan de bedoeling het verwerven van inzicht was. Deze kenmerken tonen of de mens groeibevorderende inzichten heeft verworven of gereageerd heeft met groeibeperkende, lijden veroorzakende impulsen. Diagnostische Handanalyse brengt verborgen impulsen van het karakter in het licht van het bewustzijn en geeft tevens een weg van transformatie en healing.

Lezingen Handanalyse

Op diverse plaatsen in Nederland en België worden er door oud-studenten van de Academie Antropodynamica lezingen en workshops over handanalyse en daarmee samenhangende onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • Wat is Diagnostische Handanalyse®?
 • Karma en vrije wil, evolutionaire handanalyse en natuurwezens
 • Hoe sturen we ons leven en waarheen? (een integratie van evolutionaire handanalyse en psycho-cybernetica)
 • Beter onderling begrip, harmonie en communicatie in relaties door handanalyse
 • Creëren of reageren
 • Het ‘Onze Vader’ en de weerspiegeling hiervan in de menselijke hand
 • Handanalyse en management
 • Handen zijn de buitenkant van de hersenen
 • Handanalyse en Psychologische Alchemie
 • Lucifer en Ahriman (de twee zijden van het kwaad) en de reflectie in de hand
 • Levensfasen van de mens gekoppeld aan de hand
 • Oriëntatiecursussen

Wilt U medewerkers uitnodigen om een lezing te verzorgen, stuur ons een e-mail.