29ste editie 1992 - 2021

Peter den Haring

Deelnemer » Lezingen en Workshops » Peter den Haring

Peter den Haring

Aura schoonmaken - Workshop met oefeningen

Zaal Datum Tijdstip
Wilgenzaal Zaterdag 16 november 2019 11:00 - 11:50

Auraschoonmaken

Aura schoonmaken – Workshop met oefeningen

Overgevoelige mensen, mensen met latente paranormale vermogens en mensen die moeite hebben met grenzen stellen en bewaken (vaak HSP) zullen vaak oververmoeid raken van alle inspan­ning om een beetje zichzelf te blijven.

Monotone muziek of drugs- of alcoholge­bruik kan ook iemands geestelijke weerstand ondermijnen. Soms krijgt men huidklachten omdat de huid de laatste barrière is tussen jou en de ander en die niet meer voldoende bescher­mt. Niet zelden creëert men overwicht als een voelbare buffer naar de spanningsvolle wereld. Visualisatietechnie­ken helpen dan meestal al snel. Tevens kun je leren hoe je astrale ‘lifters’ uit je zenuwsysteem verwijdert, evenals goedbe­doelende ‘gidsen’ of voorouderlijke geesten. Misschien ervaar je ook last van een hinderlijke zogeheten ‘geïnterna­liseerde’ ouder of andere autoriteit. Peter den Haring demon­streert oefeningen voor het schoonmaken van je aura van al dit soort niet-eigen energieën.
Deze oefeningen staan ook op zijn CD (na de workshop verkrijgbaar).

Over de spreker: Peter den Haring

Peter den Haring (1946) was na zijn bedrijfskundeopleiding aan Nyenrode aanvankelijk werkzaam als journa­list, straatthea­termaker, beel­dend kunste­naar, reclame­copy­wri­ter en jongerenwerkconsulent. In zijn Haagse therapeutische praktijk, gestart in 1987, werkt hij met hypnothe­ra­pie, karmi­sche astro­logie, aura lezen, diverse orakelsystemen en Therapeu­tic Touch. Hij publiceerde acht boeken, waarvan de bekendste: Het Domino-orakel en De Belofte (over de ondergang van Atlan­tis). Recent nog De Zeven Kwaliteiten Van Een Echte Heks en Gerard Zoekt Het Hogerop (over buitenaardse beïnvloeding).

Den Haring is columnist voor Paravisie, ver­zorgt lezin­gen en workshops en begeleidt Familie Opstellingen. Zijn CD AuraSchoonmaak, bedoeld als steun voor kwetsbare, gevoelige mensen die moeite hebben met grenzen stellen, is sinds 2002 door ruim 17.000 mensen aangeschaft. Ook zijn tweede Zelfhulp CD TranceReizen (“Op zoek naar talenten en liefdes uit andere tijden en plaatsen”) was populair mede door de combinatie met een inslaaphypnose. Elke twee weken verzorgt hij de online periodiek Tijdgeest Magazine (sinds 2006).