26ste editie 1992 - 2017

Muziekids

Deelnemer » Lezingen en Workshops » Muziekids

Muziekids

Door muziek werken hersenen samen

Zaal Datum Tijdstip
Wilgenzaal Zaterdag 18 november 2017 16:00 - 16:50

Naar muziek luisteren en vooral zelf muziek maken draagt bij aan ontwikkeling van inlevingsvermogen

In zijn boek “Singing in the brain” gaat prof. dr. Erik Scherder in op de positieve invloed van muziek. “Bewegen en muziek liggen heel dicht bij elkaar. Kijk maar wat er gebeurt als je een leuk liedje hoort: dan ga je ongemerkt op de maat meebewegen. Muziek kan wonderen doen als je luistert naar muziek die je leuk vindt of er professioneel mee bezig bent of eraan begint…. je wordt er gelukkig van”, aldus Erik Scherder.

Erik Scherder heeft zich onder anderen verdiept in het effect van muziek op de hersenen. Hij zegt: “Als je luistert naar muziek waar je van houdt, ontstaan samenwerkingen in de hersenen”.
Erik Scherder heeft aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen de verschillende gebieden in het brein. Tussen taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en tussen alle gebieden waar betekenis wordt gegeven aan zintuiglijke prikkels.

In zijn lezing zal hij met name ingaan op het inzetten van muziek als middel tegen pijn, stress en angst, dus als hulpmiddel in de zorg.
In het kader hiervan zal hij het belang van de Stichting Muziekids onderbouwen namens wie hij deze lezing geeft. Muziekids stelt zich ten doel om het ziekenhuisverblijf voor kinderen tot 18 jaar aangenamer te maken. Dat doet de stichting met ‘De Muziekids Studio’, een vrolijke ruimte die nergens doet denken aan een ziekenhuis, vol muziekinstrumenten en apparatuur waar jeugdige patiënten zich heerlijk kunnen uitleven door het maken van muziek of het ernaar luisteren: zo kunnen zij hun pijn, verdriet of gemis van thuis vergeten.

Donatie aan Muziekids
De opbrengst van zijn lezing wordt gedoneerd aan Stichting Muziekids.
Voor het bijwonen van de lezing van Erik Scherder wordt een bedrag van € 25,- gevraagd.
Er zijn slechts 140 plaatsen beschikbaar in de ruimte (Wilgenzaal) alwaar deze lezing gegeven wordt op zaterdag 18 november van 16.00 tot 16.50 uur.

Meer INFO & evt. AANMELDEN lezing van Professor Erik Scherder

Over de spreker: prof. dr. Erik Scherder

Professor Erik Scherder is als hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij won meerdere keren de VU Onderwijsprijs. De jury schreef onder meer: “Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over.”
Inmiddels heeft heel Nederland kennis kunnen maken met Erik Scherder door zijn optredens en colleges in het TV-programma “De Wereld Draait Door” waarin hij op geïnspireerde en uitbundige wijze de werking van het brein uitlegde.