28ste editie 1992 - 2019

MediumJaco

Deelnemer » Lezingen en Workshops » MediumJaco

MediumJaco

De kwaal wegdrukken is geen genezen

Zaal Datum Tijdstip
Wilgenzaal Zaterdag 17 november 2018 16:00 - 16:50
Wilgenzaal Zondag 18 november 2018 16:00 - 16:00

De kwaal wegdrukken is geen genezen

Een disbalans, ziekte, pijn of blokkade is dan ook niets anders dan een signaal van de ziel om het ego, de manifesterende IK, erop te wijzen waar aandacht aan besteed mag worden. Wanneer men niet naar deze signalen luistert, kan ziekte zijn weg vinden. Ongemak of zelfs pijn is niets anders dan een signaal van de ziel om jou te doen laten transformeren. Naast de raadpleging van doctoren en artsen is het buitengewoon noodzakelijk naar de psychische oorzaak van de kwaal te kijken teneinde heling en balans te kunnen weervinden. Zo kan men levenslessen eigen maken en evolutie bewust beleven.

‘Veel lijden komt voort uit het innerlijke lijden. vanuit het geestelijke (het voelende weten), kan er vaak heilzame informatie gegeven worden en ook de geestelijke oorzaak van de klacht duidelijk worden en vanuit dat weten genezing’
Drs. R. Krebber

 Wat ziekte jou wil vertellen
Door mijn jarenlange ervaring in mediumschap en trance healing kwam en kom ik vaak in aanraking met blokkades, verstoringen en ziektes in de menselijke geest en het lichaam. Het is voor mij vaak heel eenvoudig een blokkade of ziekte te analyseren. Dit komt veelal voort uit het rationeel of emotioneel verleden – zelfs vorige levens – en de hieruit voortvloeiende “belemmerende” overtuigingen van de mens. Zelfs wanneer dit erfelijk is kunnen we vaak de werkelijke causale oorzaak van de kwaal en wat daar geestelijk aan inzichten uit naar voren komt herleiden.

Wanneer mensen op Aarde een bepaald emotioneel thema hebben uit te werken om in hun evolutie proces te kunnen groeien, kan men in hun aura, oftewel geest, verschillende entiteiten aantrekken of onbewust creëren. Dit kunnen naast auralifters, schaduwzelven en deelzelven ook vorige zelven zijn die niet naar het Licht zijn gegaan en nog in jouw energieveld, aura/geest aanwezig zijn. Dit beïnvloedt ons karakter maar kan eenvoudig getransformeerd worden wanneer je een goede geestelijke begeleider daarvoor hebt gevonden.

Als je stemmen/gevoelens hoort/voelt moet er ook een zender zijn
Heel vaak heb ik auralifters uit iemand gehaald die zorgden voor tics, schelden, depressie etc. Hier heb ik buitengewoon veel ervaring mee en het is ook een logische verklaring voor een kwaal. Niet iedereen gaat naar het Licht na het overlijden… voor velen nog een onbewust onderwerp maar het wordt zo langzamerhand toch tijd om er meer bewust van te worden.

Weet wat geest is, waar die zit en hoe die werkt
Gedachten zijn energieën en energieën trekken het gelijke aan. Vermoeidheid, borderlijn, stemmingswisselingen, stemmen in het hoofd, chronische klachten, schizofrenie, depressies en angsten kunnen vaak geheeld worden doordat de mens auralifters, overleden geesten, in hun aura/geest hebben. in de oudheid noemde men dit demonen. Dit zijn onbewuste geesten die niet naar de dimensie van het Licht zijn gegaan maar aardgebonden zijn gebleven. Deze personen dragen in hun energie nog steeds hun aardse emotie en zitten hierin vast. Bijvoorbeeld angst, eenzaamheid, verdriet, niet gezien zijn of niet gehoord zijn etc. Deze emoties zijn energieën en energie trekt energie aan. Als je gedachten en of gevoelens ontvangt die niet van jezelf zijn, moet er ook een zender zijn.
www.despiritueleacademie.nl

In mijn praktijk komt het dikwijls voor dat mensen hier last van hebben terwijl dit dus niet van henzelf is! De vervelende en storende gedachten van deze overleden persoonlijkheden zenden hun energie bewust of onbewust in de op Aarde levende mens. Bovenstaande is eenvoudig te helen. Weet wat je zelf denkt en wat je eventueel wordt toegezonden. Welkom in de nieuwe tijd! Ik ben geen geneesheer en kan u derhalve niet beloven dat je beter wordt. Doch, geestelijk inzicht in je persoonlijke omstandigheden kunnen veelal oorzaken naar voren brengen om tot stabilisatie of verbeteringen te komen. Sommige ziektes zijn in zo’n vergevorderde staat dat het ons lot/levenspad is om juist die uitdaging aan te gaan, met welke ziels- reden dan ook.

Over de spreker: Jaco Elken

Als ik terug kijk op mijn werkzaam verleden, heeft de menselijke interactie altijd centraal gestaan. Het persoonlijk contact tussen mensen onderling intrigeert mij. Communicatie staat daarin centraal.
Uit eigen ervaring weet ik dat mediumschap geen gave of talent is. Spiritualiteit behoort tot de evolutie van de mens. Mediumschap kun je leren. Het werken met jouw eigen gevoelslichaam, de energie die in je aura aanwezig is, en jouw innerlijke zintuigen is voor iedereen mogelijk te leren. Het is wel belangrijk dat je met het mediumschap met beide benen op de grond staat ook al ben je als medium met een been op de aarde en een been in de spirituele wereld.