30ste editie 1992 - 2023

Humic Solution / Health Solution

Deelnemer » Lezingen en Workshops » Humic Solution / Health Solution

Humic Solution / Health Solution

Fulvine- en humuszuur brengen evenwicht in mens en natuur

Zaal Datum Tijdstip
Elzenzaal Zaterdag 18 november 2023 12:45 - 13:35
Elzenzaal Zondag 19 november 2023 12:45 - 13:35

Fulvine- en humuszuur brengen evenwicht in mens en natuur

Dankzij wetenschappelijk onderzoek is er bekend dat het gebruik van humus- en fulvinezuur (humussubstanties) kan leiden tot positieve gezondheidseffecten, waaronder een verbeterde darmgezondheid.

Dit wordt bereikt dankzij de antibacteriële, antivirale en ontstekingsremmende eigenschappen van humus- en fulvinezuur. Het gebruik van humus- en fulvinezuur is veilig en wordt gezien als een natuurlijke manier van ontgiften. Humussubstanties hebben een grote bindingscapaciteit, hierdoor kunnen toxines onder andere geproduceerd door bacteriën, worden geneutraliseerd.

Deze eigenschap kan ook leiden tot binding van zware metalen, nitraat-en fluoriden in ons lichaam. Ook zijn humussubstanties in staat het negatieve effectvan bestrijdingsmiddelen, bv glyfosaat, op de bacteriën in ons maagdarmkanaal te neutraliseren.

Humus- en fulvinezuur vergroten de oppervlakte van de darm. Dit in combinatie met de capaciteit om voedingsstoffen, zoals mineralen, te binden. Dit zorgt voor een verbeterde opname van de voedingsstoffen.

In deze lezing zal Humic Solution / Health Solution u meer vertellen over humus- en fulvinezuur en de werking hiervan in de praktijk. Dit zullen we, onder andere, doen aan de hand van een aantal casussen waarbij humus- en/of fulvinezuur is ingezet.

Over de spreker: Harry de Wild

Vijftien jaar geleden kwam Harry de Wild, directeur van BioAg Europe in aanraking met humus- en fulvinezuur. Met name door zijn hond zag hij redelijk snel de werking van fulvinezuur. Hierdoor werd hij geraakt en was verbaasd dat de producten onbekend zijn/waren terwijl er in de literatuur positief over wordt gesproken. Ook de veelvuldige studies vanuit China en de voormalige Oostbloklanden geven meer informatie over de werking van humus- en fulvinezuur bij de mens. Dit was voor ons aanleiding om meer onderzoek gaan doen in de literatuur en we zijn zelf ook begonnen om onderzoeken neer te zetten, dit in samenwerking met onderzoeksinstituten en universiteiten. Veel therapeuten, artsen en hun cliënten hebben deze positieve werking van humus- en fulvinezuur al mogen ervaren.

Het motto is: gezonde bodem, gezond gewas, gezonde dieren, gezond mens!