28ste editie 1992 - 2019

Freriks Energetisch Management

Deelnemer » Lezingen en Workshops » Freriks Energetisch Management

Freriks Energetisch Management

Angsten en oordelen beperken onze gezondheid en functioneren

Zaal Datum Tijdstip
Wilgenzaal Zaterdag 17 november 2018 13:00 - 13:50
Wilgenzaal Zondag 18 november 2018 13:00 - 13:50

Angsten en oordelen beperken onze gezondheid en functioneren

Sinds lange tijd worden wij door organisaties en systemen in angst en oordeel gehouden. Dit zijn systemen die onze morfische velden hebben geïnformeerd en waar mensen met een hoog gevoeligheid en met een hoog-bewustzijn gevoelig voor zijn. Tijdens de lezing geef ik voorbeelden en informatie over hoe dit functioneert en hoe we ermee om kunnen gaan, zodat wij weer onze innerlijke bron kunnen ervaren. Evenals de informatie die verder gaat dan onvoorwaardelijke liefde.

Tevens wordt verteld over de totstandkoming van energetische jam, waar we boven verwachting veel bijzondere positieve reacties op krijgen.

Deze jam ondersteunt schijnbaar de helingprocessen van met name longziekten.

De lezing is deels interactief.

Over de spreker: Stef Freriks

Als kind realiseert Stef Freriks zich dat situaties en ervaringen op een bijzondere wijze door hem worden beleefd. Later wordt deze bijzondere wijze gebruikt om de omgeving waarin mensen en dieren zich bewegen, te begrijpen. Steeds meer kennis wordt opgedaan door het voeren van gesprekken, onderzoek, studie en levenservaring. En dit gebruikt Stef nu in zijn werk.

Door het bezoeken en onderzoeken van woningen en bedrijven is de werking van de verschillende energievormen duidelijk geworden. Via deze bevindingen is Stef in staat energievormen zodanig op elkaar af te stemmen dat deze positief sfeerbepalend zijn. Nieuwe bevindingen en inzichten, aangereikt in uiteenlopende situaties, maken het Stef steeds opnieuw mogelijk bij te dragen aan een oplossingsgerichte (bedrijfs)cultuur.

Vanuit zijn levensstijl, werk- en levenservaring geeft hij inspirerende lezingen waar onderwerpen worden besproken in interactieve sessies. Hij geeft toegankelijke informatie vanuit een overstijgende zienswijze. Minder voor de hand liggende verbanden, zijn voor Stef juist helder en worden door hem uitgedragen.
Met voorbeelden uit het dagelijks leven, laat hij zien hoe energie kan beïnvloeden en tegelijkertijd beïnvloedbaar is. “Dit stelt ons in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere leef- en werkomgeving,” zo zegt hij.