30ste editie 1992 - 2023

Babytherapie Borsboom

Deelnemer » Lezingen en Workshops » Babytherapie Borsboom

Babytherapie Borsboom

Babytherapie zorgt voor kleine wondertjes

Zaal Datum Tijdstip
Elzenzaal Saturday 19 November 2022 15:45 - 16:35

Babytherapie zorgt voor kleine wondertjes

Babytherapie, wat gebeurt er dan?

Een baby komt van een andere wereld. Hierdoor maakt de baby op een andere manier contact met onze wereld. Bijvoorbeeld door middel van babytaal vanuit het lichaam of door te huilen. Geeft de baby signalen af zoals huilen, slecht slapen en moeilijk eten?

Dit zijn manieren van de baby om duidelijk te maken dat hij of zij ergens mee zit. Meestal voert dit terug naar een sterke ervaring van vóór of tijdens de bevalling. Babytherapie kan hiervoor een oplossing bieden. In de hele vroege herinnering heeft de baby indrukken meegekregen vanuit het celgeheugen. Tijdens de therapie wordt stil gestaan bij deze signalen en kun je als therapeut proberen samen met de ouders te duiden en te begeleiden, immers het gaat om een begrijpbare communicatie tussen ouder en kind door o.a. bijvoorbeeld het huilgedrag te analyseren.

In deze lezing wordt ingegaan hoe je als therapeut een brug kunt realiseren vanuit de ouders naar het kind met allerlei pedagogische adviezen, behandeling en begeleiding.

Over de spreker: Ron Borsboom

Ron Borsboom is babytherapeut en gediplomeerd fascia- en fysiotherapeut. Na het afronden van zijn studies fysiotherapie, antroposofische fysiotherapie en craniosacraal therapie, is hij met name door zijn eigen ervaringen zich gaan interesseren in babytherapie.

De laatste jaren heeft hij zich dan ook steeds verder verdiept in babytherapie en de invloeden die het leven vóór de geboorte van de mens kan hebben. Zo heeft hij onder meer cursussen gevolgd bij Karlton Terry, William Emmerson, Franklyn Sills, Barbara Schlochow en Ray Castellino. Ook doceert Ron in de zelfervaring van geboorte en prenatale gebeurtenissen in het binnenland en buitenland. Eerdaags verschijnt zijn boek: ‘De Effectieve Behandelmethode’.