29ste editie 1992 - 2019

TwillMed bioresonantie.nl


Terug naar exposantenlijst

TwillMed bioresonantie.nl - Stand 205

0341 279073
info@bioresonantie.nl
www.bioresonantie.nl
Facebook Bioresonantie.nl
Martijn Has & Co van Twillert & Hendri Haaijer

TwillMed bioresonantie- en frequentietherapie

TwillMed heeft ruim 15 jaar ervaring in verkoop, begeleiding en scholing. Sinds 2014 importeren wij een van de beste bioresonantie-systemen dat ooit ontwikkeld is: de Trikombin.

Met de Trikombin behandelt u patiënten sneller en op een dieper niveau en beschermt u uzelf tegen uitputting.

De Trikombin is ontwikkeld door Heilpraktiker Balkayan, bekend wetenschapper en auteur. De heer Baklayan werkte zelf met bioresonantie-systemen en zag dat hijzelf en andere therapeuten vermoeid werden door het behandelen van hun patiënten. Daardoor is hij zelf aan de slag gegaan om een effectiever systeem te ontwikkelen en te voorkomen dat de therapeut zelf negatief beïnvloed wordt door de behandelingen.

De Trikombin heeft drie therapiesystemen in één apparaat, te weten: Bioresonantie-therapie met een drievoudige werking, Frequentie therapie volgens Rife en Clark en Matrix-ontladingstherapie volgens Baklayan. De Matrix-ontladingstherapie is de doorbraak die voorkomt dat de therapeut zelf vermoeid raakt.

DTS testdozen
De DTS-ampullen (Differential Test Systematik) in deze testsets zijn ontwikkeld door de Duitse therapeut, en ontwikkelaar van de Trikombin, Alan Baklayan uit München. De ampullen zijn van uitzonderlijke kwaliteit en kunnen ook gebruikt worden met andere bioresonantie-systemen en methodieken.

Frequentietherapie met de zapper
Alan Baklayan heeft nog samengewerkt met Hulda Clark en heeft zelf een verder ontwikkeld apparaat op de markt gebracht: de Diamond Shield Zapper. In verhouding tot de originele zapper van Hulda Clark kent deze zapper vele verbeteringen: 15 interne programma’s, 25 soorten chipkaarten voor evenzoveel aandoeningen, impuls ontladingstherapie, wobbelen, automatische stroomaanpassing, allergietherapie, modulatietechnologie, micro-stroom, frequenties in het hoge bereik tot 2 MHz en in het lage bereik tot 0,5 MHz. Ziekte van Lyme is één van de standaard programma’s. Een ander standaard programma is het Diamond Shield programma. Dit programma stabiliseert alle meridianen in 6 minuten.

Nieuw is ook de Crystal zapper. Het belangrijkste programma van deze zapper: “Het Crystal programma” behandelt alle 156 acupunctuurpunten in een tijdduur van 100 minuten. Uw hele fysiologische systeem wordt gereset. Constitutietherapie voor iedereen.

Wij zien u graag op de beurs op stand 205 voor een demonstratie. Ervaren therapeut Hendri Haaijer kan al uw technische vragen beantwoorden.