28ste editie 1992 - 2019

Soma Natural Products


Terug naar exposantenlijst

Soma Natural Products - Stand 434

Fyto-micromineralen oer-essentie

Soma Natural Products presenteert Rocky Mountain Phyto Essentials.
Fyto Micromineralen Oer-Essentie is een vloeibaar extract dat waardevolle mineralen bevat afkomstig uit een pre-historisch oerwoud gelegen in de zuidelijke Rocky Mountains die miljoenen jaren geleden door lava bedekt werd. In die tijd bezat de aardbodem nog een overvloed aan mineralen en spoorelementen. Met behulp van een geavanceerde extractie-methode wordt een hoogwaardig aftreksel verkregen met minstens 70 mineralen en spoorelementen van plantaardige oorsprong met een hoge biologische beschikbaarheid en uitmuntende zuiverheid.

Het geheim van deze colloïdale mineralen zit in hun bijzondere structuur, verankerd in een natuurlijk plantaardige verbinding, de organische draagstof voor de spoorelementen. Hierin ligt de voornaamste verklaring voor de fenomenale absorptie van deze mineralen door de darmwand en de verwerking door de lichaamscellen. Mineralen in een anorganische verbinding zoals in marine sedimenten, steen- of celzouten en mineraalwater hebben dit voordeel niet. Deze worden slechts zeer ontoereikend geabsorbeerd en vormen eerder een belasting voor het lichaam omdat ze door de cellen moeilijk worden verwerkt met opeenhoping in de lichaamsweefsels tot gevolg.

De Micromineralen van plantaardige oorsprong uit de Rocky Mountains zijn als een geschenk van de natuur en kunnen van grote waarde zijn in deze tijd, waarin gewassen afkomstig van mineraalarme landbouwgrond een bedreiging vormen voor onze gezondheid.

Lezing Zaal Datum Tijdstip

Fyto-Micromineralen Levenselixer® – De bijzondere eigenschappen van dit unieke mineralencomplex uit de Rocky Mountains

Max van Rooij
Wilgenzaal Zondag 17 november 2019 12:00 - 12:50