31ste editie 1992 - 2024

Rayid NederlandRayid Nederland - Stand nr. volgt

Rayid Irisinterpretaties

Rayid Nederland is een nascholingsinstituut dat mensen (geïnteresseerden alswel professionals) kennis wil laten maken met de Rayid Irisanalyse. In de iris van de ogen zien we erg veel verschillende structuren.  Deze zijn bij ieder mens verschillend en het weerspiegelt dat we allemaal unieke wezens zijn. Stippen, openingen, groeven, lijnen (radiairen) en talloze variaties hiervan geven weer wie we zijn. Hoe we met mensen omgaan, wat onze talenten zijn, wat we moeilijk vinden, wat onze ‘lessen’ zijn en ontzettend veel meer.

We kunnen dit het pad en de blauwdruk van onze ziel noemen. Hoe meer we bewust of onbewust leven in harmonie met deze blauwdruk voelen we ons goed. Voelen we ons niet meer ‘bezield’ dan kunnen we de iris raadplegen. Zowel voor ons werk als voor relaties en persoonlijke groei.

Rayid Nederland organiseert lezingen, workshops en nascholingen om deze kennis over te dragen.

“Het oog is een hologram. Dit hologram onthult meer dan louter het fysieke. Het geeft een nauwkeurige indruk van al onze gedachten, emoties en vermogens.”  Denny Johnson.