28ste editie 1992 - 2019

Rainbow-Flash


Terug naar persoonlijke pagina

Rainbow-Flash - Stand nr. volgt

PhotonWave  Licht therapie

Onze filosofie bestaat hierin de levenskwaliteit en de gezondheid te bevorderen door middel van specifieke
Licht-Kleur Stimulatie.

Wat is het verband tussen Licht en de functie van het autonome zenuwstelsel?
Wanneer het autonome zenuwstelsel niet in evenwicht is, dan leidt dat tot fysieke en/of emotionele problemen. Licht dat binnen komt via het oog, de retina en de nervus opticus bereikt de visuele cortex en stimuleert de hypothalamus, het “brein van het brein”.

De hypothalamus dirigeert namelijk het autonome zenuwstelsel, de epifyse, de hypofyse en o.a. het limbische systeem.
De opname van licht kan verminderd zijn, omdat de nervus opticus beklemd is en daardoor te weinig elektrische prikkels doorgeeft.

Wat is de oorzaak van lichttekort?
De oorzaak is meervoudig: te weinig zonlicht en te veel kunstlicht, electrosmog, stress, trauma, (b.v. whiplash, hoofdletsels), toxinen, zware metalen, inentingen, narcose, enz.

Opmerkelijke resultaten bij de PhotonWave Kleur-Lichtstimulatie:

  • chronische pijn, (LYME)
  • chronisch vermoeidheid syndroom
  • allergieën
  • ADHD, ADD, dyslexie
  • huidaandoeningen
  • depressies
  • oogdysfuncties

Dankzij de kleur-lichtbehandeling kunnen kinderen met leer- en gedragsstoornissen, (ADHD, ADD) op een ongebruikelijk korte termijn resultaten zien. Het is een niet-belastende, aangename methode zowel voor het kind als voor de ouders.
Chronisch Vermoeidheid Syndroom : Kleur-Licht geeft eindelijk nieuwe vooruitzichten!

PhotonWave ®
De PhotonWave is ontwikkeld vanuit de ervaringen van artsen, ( dr Klinghardt), researchers, functioneel optometristen, osteopaten en psychologen.
Hun bijdragen maken het mogelijk om de verschillende toepassingen te combineren.