28ste editie 1992 - 2019

Q-ball Energetics


Terug naar persoonlijke pagina

Q-ball Energetics - Stand nr. volgt

De kracht van de Q-Ball

De Q-ball heet voluit Q-ball Infinite Equilibrium Remembrance Device. Het Engelse woord ‘remembrance’ is gekozen omdat de Q-ball een energieveld neerzet dat niets van zijn eigen kracht weggeeft en het daardoor ook niet verliest. Het is een oneindig stabiel veld dat  de polariteit omvat en dat jou in staat stelt om die oneindige balans en stabiliteit in jezelf te herinneren. Bovendien refereert het aan het woord ‘membraan’, een selectieve barrière die bij goed functioneren precies weet welke stoffen en energieën er wel door mogen en welke niet. Door je de natuurlijke dynamische staat van jouw vele membranen te her-inneren, lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel, word je naar een bewustzijnsniveau gebracht dat voorbij gaat aan de polariteit.