29ste editie 1992 - 2020

NIBIG


NIBIG - Stand 514

NIBIG | Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Zorg

Ondersteunen en professionaliseren beroepsuitoefening therapeuten

Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg werkt mee aan de positieve positionering van complementaire (alternatieve) therapievormen zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt.

Waar complementaire en reguliere zorg elkaar ontmoeten spreekt men van integrale zorg. Bij integrale gezondheidszorg werken reguliere en complementaire zorg samen voor een optimaal behandeleffect.

Het NIBIG stimuleert therapeuten hun beroepsuitoefening verder te professionaliseren, treedt in overleg met belanghebbenden en ketenpartners, ontplooit (gezamenlijke) activiteiten om de bekendheid van complementaire zorg te vergroten en stimuleert onderlinge communicatie en samenwerking.

Het NIBIG ondersteunt beroepsorganisaties en therapeuten op meerdere manieren. Zo levert het diverse diensten, waaronder het onderbrengen en voeren van de administratie van beroepsorganisaties, praktijkadministraties voor therapeuten en – via haar partners – ondersteuning bij het behandelen van klachten en geschillen van cliënten.