28ste editie 1992 - 2019

NIBIG


Terug naar persoonlijke pagina

NIBIG - Stand 414

NIBIG | Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Zorg

Ondersteunen en professionaliseren beroepsuitoefening therapeuten

Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg werkt mee aan de positieve positionering van complementaire (alternatieve) therapievormen zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt.

Waar complementaire en reguliere zorg elkaar ontmoeten spreekt men van integrale zorg. Bij integrale gezondheidszorg werken reguliere en complementaire zorg samen voor een optimaal behandeleffect.

Het NIBIG stimuleert therapeuten hun beroepsuitoefening verder te professionaliseren, treedt in overleg met belanghebbenden en ketenpartners, ontplooit (gezamenlijke) activiteiten om de bekendheid van complementaire zorg te vergroten en stimuleert onderlinge communicatie en samenwerking.

Het NIBIG ondersteunt beroepsorganisaties en therapeuten op meerdere manieren. Zo levert het diverse diensten, waaronder het onderbrengen en voeren van de administratie van beroepsorganisaties, praktijkadministraties voor therapeuten en – via haar partners – ondersteuning bij het behandelen van klachten en geschillen van cliënten.


Congres op 6 september 2018:

De kracht van samenwerken en vooruitkijken

Dit innovatieve en vernieuwende congres heeft als thema: ‘Integrale Zorg, de kracht van samenwerken en vooruitkijken’. Bezoekers kunnen meepraten en inspiratie opdoen over:

  • actuele visies op de positieve gezondheidszorg
  • de toekomst van de Integrale Zorg, te bespreken met alle belangrijke partijen
  • vernieuwende ideeën over zorgstelsel en verzekering
  • positieve kansen (ook vanuit financieel oogpunt) voor de integrale gezondheidszorg
  • vindingrijke ideeën over wetenschappelijk onderzoek
  • de toekomst van de integrale zorg, te bespreken met alle belangrijke partijen
  • kennismaken met professionals ‘uit de buurt’
  • het opzetten van een eigen regionale netwerk / regionale initiatieven
  • een keur aan behandelmethoden en kwaliteitsinstrumenten

Het congres vindt plaats op donderdag 6 september 2018 in De Meerpaal in Dronten vanaf 09.00 tot 18.00 uur.

Voor alle informatie en aanmelden: klik hier