29ste editie 1992 - 2019

NIBIG


Terug naar exposantenlijst

NIBIG - Stand 514

NIBIG | Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Zorg

Ondersteunen en professionaliseren beroepsuitoefening therapeuten

Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg werkt mee aan de positieve positionering van complementaire (alternatieve) therapievormen zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt.

Waar complementaire en reguliere zorg elkaar ontmoeten spreekt men van integrale zorg. Bij integrale gezondheidszorg werken reguliere en complementaire zorg samen voor een optimaal behandeleffect.

Het NIBIG stimuleert therapeuten hun beroepsuitoefening verder te professionaliseren, treedt in overleg met belanghebbenden en ketenpartners, ontplooit (gezamenlijke) activiteiten om de bekendheid van complementaire zorg te vergroten en stimuleert onderlinge communicatie en samenwerking.

Het NIBIG ondersteunt beroepsorganisaties en therapeuten op meerdere manieren. Zo levert het diverse diensten, waaronder het onderbrengen en voeren van de administratie van beroepsorganisaties, praktijkadministraties voor therapeuten en – via haar partners – ondersteuning bij het behandelen van klachten en geschillen van cliënten.


Congres op 3 oktober 2019:

Integrale zorg in de toekomst – Zicht op kwaliteit van zorg

Pak uw kansen in de toekomst van de integrale zorg. Het congres ‘Integrale zorg in de toekomst’ neemt u mee op een zoektocht om uw mogelijkheden helder te krijgen en uw kansen te ontdekken:

  • Welke partijen zijn voor u interessant om mee samen te werken?
  • Wat is de invloed van de zorgverzekeraars en de overheid en wat betekent dat voor u?
  • Wat is er nog meer te verwachten?
  • Hoe pikt u persoonlijk een graantje mee van alle ontwikkelingen die gaande zijn?

Thema’s

Onder zorggebruikers is al erkenning van het complementaire zorgveld. De thema’s van het congres versterken deze erkenning in de samenwerking met reguliere zorg:

  1. Integrale zorg zorgvuldig ingevoerd. Hoe dan?
  2. Ik ben een door de overheid erkende zorgverlener. Wat nu?
  3. Ik heb een gezonde praktijk. Hoe houd ik hem gezond?
  4. Regio-netwerken: zoek en vind!.

De toekomst van de integrale zorg

Na CIZ2019 weet u wat er speelt, welke kansen u heeft en welke mogelijkheden de integrale zorg u biedt. U kunt inspelen op de op handen zijnde ontwikkelingen. U kiest dan bewust en speelt in op de huidige markt. Zorg dat u erbij bent! Zodat u als zorgprofessional de juiste keuzes maakt!

Het congres vindt plaats op donderdag 3 oktober 2019 in De Meerpaal in Dronten vanaf 12.00 tot 20.00 uur.

Voor alle informatie en aanmelden: klik hier