29ste editie 1992 - 2022

Maria Magdalena en Jezus Wereld SchoolMaria Magdalena en Jezus Wereld School - Stand 356

Maria Magdalena en Jezus

Het Argentijns-Nederlandse medium Gabriela Gaastra-Levin (geneeskundige, therapeute, trainer en auteur) en haar echtgenoot Reint Gaastra (trainer, coach, uitgever en auteur) vormen de spil van opleidingsbedrijf Mary Magdalene and Jesus World School/Human Divinity Academy en de uitgeverij Follow Your Heart uit Apeldoorn.

Gabriela en Reint baseren hun opleidings- en uitgeefactiviteiten op de hedendaagse leringen van de spirituele meesters Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef die zij vanuit de spirituele dimensie mogen ontvangen.

Hun actuele boodschappen komen naar voren in de diverse boeken rond het thema de Goddelijkheid van de Mens en de drie delen van De Maria Magdalena Code die Gabriela en Reint hebben mogen ontvangen.