29ste editie 1992 - 2020

Maria Magdalena en Jezus Wereld School


Maria Magdalena en Jezus Wereld School - Stand 346

Maria Magdalena en Jezus

Het Argentijns-Nederlandse medium Gabriela Gaastra-Levin (geneeskundige, therapeute, trainer en auteur) en haar echtgenoot Reint Gaastra (trainer, coach, uitgever en auteur) vormen de spil van opleidingsbedrijf Mary Magdalene and Jesus World School/Human Divinity Academy en de uitgeverij Follow Your Heart uit Apeldoorn.

Gabriela en Reint baseren hun opleidings- en uitgeefactiviteiten op de hedendaagse leringen van de spirituele meesters Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef die zij vanuit de spirituele dimensie mogen ontvangen.

Hun actuele boodschappen komen naar voren in de diverse boeken rond het thema de Goddelijkheid van de Mens en de drie delen van De Maria Magdalena Code die Gabriela en Reint hebben mogen ontvangen.

Lezing Zaal Datum Tijdstip

De nieuwe leer van Maria Magdalena en Jezus over de Goddelijkheid van de mens

Gabriela en Reint Gaastra-Levin
Berkenzaal Zaterdag 16 november 2019 13:15 - 14:05