28ste editie 1992 - 2019

HeartHealth


Terug naar persoonlijke pagina

HeartHealth - Stand nr. volgt

Je bent zo oud als je aderen!

Ons bloedvatensysteem is “the river of life” het is het logistiek transportsysteem van alle relevante lichaamsstoffen.

HearthHealth berust zich op 5 pijlers om de kennis over vaatgezondheid te vergoten en prestaties te verbeteren.

Al jaren weten we dat de levenskwaliteit samengaat met de veroudering van de aderen, maar wat kan je zelf doen

  • Door middel van training en opleidingen dragen we bij aan het vergoten van de beustwording en deskundigheidbevordering.
  • Door middel van meten en monitoren creeren we inzicht in o.a. vaatkwaliteit, interne leeftijd , stressniveau’s etc.
  • Door middel van fysische vaattherapie verbeteren we de doorbloeding van de bloedvaten.
  • Door middel van natuurlijke supplementen vebeteren we de kwaliteit van de bloedvaten.
  • Verhogen van de veiligheid door inzet van cardio first angel en AED’s

Via voorlichting, doormeten en kennisoverdracht maken we mensen vooral bewust van wat zij zelf kunnen doen om een betere doorbloeding te stimuleren. Een goede doorbloeding immers verbetert onze gezondheid en verbeterd (sport)prestaties. HeartHealth biedt opleidingen, producten en diensten die de doorbloeding in het lichaam stimuleren.

Veel chronische ziektes en aandoeningen, chronische pijn en – vermoeidheid, hart- en vaataandoeningen maar ook nierfuncties en diabetes hebben een belangrijke oorzaak in een verstoorde doorbloeding:

Door deze doorbloeding te verbeteren ondersteunen we het lichaam om optimaal te kunnen functioneren wat leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Deze betere kwaliteit van leven gunnen wij iedereen. Daarvoor zetten wij ons in met HeartHealth!