29ste editie 1992 - 2020

Handlezen


Handlezen - Stand 448

Handlezen in het kort

Handlezen is een instrument om inzicht te krijgen in jezelf: wie ben ik en waarom spelen bepaalde situaties zich eigenlijk in mijn leven af?
Vele tekenen in de hand laten spirituele krachten zien die een bewustzijnsgroei kunnen bewerkstelligen ten gunste van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid.
Door nieuwe inzichten kun je betere keuzes maken. Als gevolg hiervan kunnen lijnen in de hand veranderen.

Er wordt geen toekomst voorspeld: gelukkig heeft een ieder dit zelf in de hand.
Wel wordt uiteengezet wat je blokkades zijn en hoe je schaduwkant kan worden ‘verlicht’ om te worden wie je in wezen wilt zijn.

Wij als handanalisten kijken naar de hele hand, elk onderdeel heeft zijn betekenis en laat zien hoe je functioneert.

Onze groep ‘handanalisten’ heeft de opleiding Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie met succes gevolgd bij Edo Sprong.