30ste editie 1992 - 2023

FytArom OpleidingenFytArom Opleidingen - Stand 150

Opleiding Natuurgeneeskundig klinisch Aromatherapeut

FytArom is een opleidingsinstituut. FytArom Opleidingen verzorgt een 3-jarige opleiding natuurgeneeskundig klinisch Aromatherapie en de bijscholing Aromatherapie voor therapeuten, beide op HBO-niveau geaccrediteerd door het KTNO.
Kundig, veilig en effectief toepassen van etherische oliën loopt als een rode draad door alle lessen!

De 3-jarige opleiding bestaat uit 16 lessen en een therapeutisch weekend per leerjaar en wordt jaarlijks afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Na het derde leerjaar worden de 3 certificaten ingewisseld voor een diploma.

In het eerste jaar wordt de basis gelegd voor het veilig toepassen en doseren van etherische oliën. In het tweede jaar worden de verschillende lichaamssystemen uitgebreid behandeld en wordt een begin gemaakt met het aanleren en oefenen van therapeutische vaardigheden. In het derde jaar worden alle lichaamssystemen en specifieke risicogroepen diepgaander behandeld en worden de therapeutische vaardigheden verder aangescherpt. In alle lessen wordt de theorie afgewisseld met praktijk, zodat je direct al aromatherapie kan toepassen.

De bijscholing voor therapeuten bestaat uit 2 modules van 3 lessen. In deze zes lessen leer je dat aromatherapie een waardevolle behandelmethode is om toe te voegen aan je professionele ‘gereedschapskist’. Module II is alleen te volgen door therapeuten die module I met een voldoende voor het (thuis)examen hebben afgesloten. Deze bijscholing is geaccrediteerd door BATC, VBAG, FAGT en NVST.

In stroomtraject. Specifiek voor deelnemers aan de jaaropleiding van Kicozo is er een instroomtraject ontwikkeld. Studenten van Kicozo, die met goed gevolg deze jaaropleiding hebben afgerond, kunnen instromen in jaar 2 van de 3-jarige opleiding bij FytArom. Bij Kicozo is het basisjaar vooral gericht op wat je mogelijkheden zijn als verpleegkundige in de zorg. Dit komt overeen met het eerste jaar bij FytArom, waar vergelijkbare onderwerpen iets algemener gericht worden gegeven. Om Kicozo studenten met gelijkwaardige kennis te kunnen laten instromen, is een kort instroomtraject opgesteld. Het instroomtraject bestaat uit een viertal lessen over inhoudsstoffengroepen van etherische oliën en het therapeutisch weekend.

Janet Nienhuis, oprichter en eigenaar van FytArom Opleidingen, is breed opgeleid in diverse natuurgeneeskundige disciplines en heeft het tot haar missie gemaakt de Natuurgeneeskundig klinische Aromatherapie in Nederland op de kaart te zetten. Hierin wordt zij bijgestaan door een aantal vakdocenten, die specifieke onderwerpen zullen behandelen (o.a. inhoudsstoffen, Tuina-massage, oncologie, geriatrie en palliatieve zorg).

Zie ook j’Olie et Co Aromatherapy – klik hier