28ste editie 1992 - 2019

AVIG – Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde


Terug naar persoonlijke pagina

AVIG – Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde - Stand nr. volgt

Best of both worlds 

De AVIG staat voor de bevordering van de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan. Artsen en tandartsen die zich willen verdiepen in integrale geneeskunde, die deze een warm hart toedragen, integrale geneeskunde willen toepassen in de praktijk en/of wetenschappelijk onderzoek willen doen, zijn welkom bij de AVIG.

De AVIG streeft naar:

  • Een integrale geneeskunde die interactief, effectief, veilig en kostenbewust is – stimuleren van balans en zelfherstel staat centraal met medisch technische interventie indien nodig
  • Ontwikkeling van integrale geneeskunde en van wetenschappelijk onderzoek – bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs van artsen en tandartsen en van onderwijs in de integrale geneeskunde bij studenten genees- en tandheelkunde.
  • Borging van kwaliteit van de beroepsuitoefening – toezien op artsennascholing, – intervisie, werken volgens gedragsregels van de KNMG en EU, klacht- en tuchtregeling en beroepszaken
  • Belangenbehartiging van leden – versterken van artsenrechten, inclusief btw-vrijstelling, vergoedingen van consulten, (laboratorium)onderzoeken, receptuur
  • Belangenbehartiging van maatschappelijk positie – gesprekspartner zijn voor zorgverzekeraars, CAM-veld, KNMG, Inspectie, VWS en politieke partijen
  • Belangenbehartiging van arts/patiëntrelatie – samenwerken met patiënten- en andere maatschappelijke organisaties, zoals Patiëntenplatform Integrale Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland. Respecteren van patiëntenrechten en uitdragen van een gezondheidsmodel voor de mens.

Artsen met affiniteit voor integrale geneeskunde kunnen lid worden van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde. Artsen met een opleiding in de vakrichting biofysische geneeskunde, homeopathie, natuurgeneeskunde, acupunctuur en neuraal- en regulatietherapie kunnen registerlid worden. Ook tandartsen met de vakrichting neuraal- en regulatietherapie kunnen registerlid worden.

Gezondheid bevorderen zover het mogelijk is, klachten verlichten als het nodig is
De AVIG staat voor de – vanzelfsprekende – samenwerking tussen integraal werkende artsen, huisartsen en andere specialisten in het medische veld.

Voor patiënten
Bent u als patiënt op zoek naar meer informatie over behandelmogelijkheden en artsen? Kijk dan op onze website bij ‘Patiënt’.

Lezing Zaal Datum Tijdstip

Je leefstijl als medicijn

Frans Kusse & Jerome Verbeek
Hoekzaal Zaterdag 17 november 2018 12:00 - 12:50

Je leefstijl als medicijn

Frans Kusse & Jerome Verbeek
Hoekzaal Zondag 18 november 2018 12:00 - 12:50